Iulie 31, 2022

BUCHAREST GRAPHIC DAYS – first edition 2022

CALL FOR ENTRIES – 1 august – 6 september 2022

Bucharest Graphic Days este un eveniment din România dedicat exclusiv graficii, care are ca scop promovarea și consolidarea breslei, interacțiunea în interiorul ei și cu profesioniști din afara țării.
Construit în principal pe colaborarea cu institutele culturale și cu alte instituții de cultură din țară, multiplul eveniment are caracter participativ, fiind deschis celor care au un produs grafic de împărțit cu ceilalți. 
În acest moment se află în lucru 10 expoziții, 4 workshop-uri, 5 zile de TALK, urmând ca acestora să li se adauge proiectele și lucrările provenite din CALL FOR ENTRIES.

Mă străduiesc să evit cuvântul festival dar nu reușesc chiar întotdeauna. Ce facem noi aici nu are neapărat un caracter festiv. Orice tip de sărbătoare ar trebui să definească și să articuleze perfect, înainte de toate, produsul pe care îl celebrează. Ori noi încă nu știm cu adevărat cu ce balaur avem de-a face. Suntem într-un proces continuu de evaluare. Nu doar a actului artistic ci și a factorului uman cu toate neputințele și splendorile lui. Nu e chiar ce facem noi de obicei, dar recunosc că e deopotrivă fascinant și istovitor să intri într-un țesut și să-i măsori celulele. Însă atâta timp cât vom avea energie și miresmele disecției nu ne vor alunga, cred că vom fi dăruiți din plin pentru îndrăzneala noastră. Abia atunci ne vom bucura și vom putea sărbători. (Ciprian N. Isac  – inițiator și stre-curator Bucharest Graphic Days)

Bucharest Graphic Days  este organizat de Graphic Front, Atelierul de Grafică & friends.
Se va desfășura în perioada 1-15 octombrie și va avea trei categorii de conținut: EXPOZIȚII, WORKSHOP, TALK. 

Principalii parteneri ai evenimentului sunt câteva dintre instituțiile de cultură din București, mai exact Centrul Ceh, Institutul Polonez, Institutul Cervantes, Goethe-Institut Bukarest, Institutul Liszt, Ordinul Arhitecților, Muzeul Țăranului Român, Muzeul Literaturii, Asociația Ephemair, Cărturești, Casa Radio. Vor fi EXPOZIȚII de afiș, ilustrație, bandă desenată, packaging, carte ilustrată de colecție, carte premiată. Zile de TALK despre grafica urbană, UX Design, graphic design, lettering, zile de WORKSHOP de caligrafie, letterpress, afiș, literă urbană. Cu invitați și conținut din București, Cluj, Timișoara, Madrid, Leipzig, Poznan, California, Bosnia etc. 
Parteneri de promovare: Graphic Front.ro, Radio RFI, revista Zeppelin, revista Igloo, Graphic Arts, Radio România Cultural, PosterTerritory.

CALL FOR ENTRIES 1 august – 6 septembrie 
Toți cei interesați să participe au la dispoziție 5 săptămâni pentru a se înscrie la una sau mai multe dintre următoarele categorii de proiecte: afișe tematice (2 teme), expoziție personală sau de grup, propunere de workshop, speaker la unul din TALKS.
Nu în ultimul rând, vă puteți implica în calitate de susținător sau sponsor.

Mai multe detalii pe site-ul evenimentului www.graphicdays.ro/call


Bucharest Graphic Days is an event that will happend in Romania, dedicated exclusively to graphic design that aims to promote and strengthen the profession as well as encourage interaction between its members. Built principally around collaborations with cultural institutes and other cultural bodies from around the country, this multifarious participatory event is open to all those wishing to share their graphic design work with others. Work is currently underway to stage 10 exhibitions, 4 workshops and 5 days of talks, all of which will be complemented by projects and works submitted under a Call for Entries.

“I’m trying to avoid the word ‘festival’ wherever possible. What we are trying to achieve here is not necessarily festive in nature. First and foremost a festival needs to clearly define and articulate the product it is celebrating. Having said that, we still don’t really know the nature of the beast we are dealing with. What we are trying to do forms part of a continuous process of evaluation. Not just of the works of art themselves, but also the human factor in all its limitations and splendour. This is not our usual line of work, but I must admit it’s fascinating, if a little exhausting, to place the tissue under the microscope and to examine the individual cells. As long as we still have the energy, and as long as the odours of dissection don’t put us off, I believe our audacity will be fully rewarded. Only then will we able to rejoice and celebrate. (Ciprian N. Isac – initiator and director of Bucharest Graphic Days)

Bucharest Graphic Days is organised by Graphic Front, Atelierul de Grafică, Bucharest & friends.

It will take place between 1-15 October 2022 and will have three types of content: EXHIBITIONS, WORKSHOPS and TALKS.

The main partners of the event are various Bucharest-based cultural institutes, including the Czech Centre, the Polish Institute, the Cervantes Institute, the Goethe Institute, the Liszt Institute, the Order of Romanian Architects, the Museum of the Romanian Peasant, the Museum of Romanian Literature, the Ephemair Association, Cărturești, Casa Radio, PosterTerritory.
There will be EXHIBITIONS of posters, illustrations, comics, packaging, vintage illustrated books and award-winning books; TALKS on urban graphics, UX Design, graphic design and lettering; WORKSHOPS on calligraphy, letterpress printing, posters and urban lettering; with guests and content from Bucharest, Cluj, Timișoara, Madrid, Leipzig, Poznan, California and Bosnia.

Media partners: Graphicfront.ro, Radio RFI, Zeppelin magazine, Igloo magazine, Graphic Arts, Radio România Cultural, PosterTerritory.

CALL FOR ENTRIES 1 August – 6 September
Anyone wishing to participate has 5 weeks to register under one or more of the following project categories: thematic posters (two types), solo or group exhibitions, workshops, speaker at one of the talks. More details here.

Last but not least, you can also get involved as a supporter or sponsor.

For more information, see the event website: www.graphicdays.ro