ARCUB – GABROVENI 20 Octombrie – 10 Noiembrie TOLERANCE PROJECT: POSTER EXHIBITION

Expoziție realizată de Mirko. Inc. în colaborare cu Graphic Front

For english please scroll down

Proiectul Tolerance, lansat în 2017, trasnmite un mesaj de acceptabilitate socială. Au fost prezentate publicului de 164 de expoziții în peste 40 de țări din întreaga lume și au fost văzute de peste 400.000 de oameni până în prezent. 
Această inițiativă, al cărei fondator, creator și organizator este artistul și activistul Mirko Ilić, afișează postere concepute de artiști talentați tineri și în devenire și deja renumiți din întreaga lume, precum Milton Glaser, Paula Cher, Ralph Steadman, David Hillman, și Slavimir Stojanović.
Expoziția prezintă artiști din diferite țări – de la Republica Africa de Sud până în Islanda, și din Canada până în Japonia, dar și artiști din fosta Iugoslavie și România. Expoziția celebrează punctul de plecare al tuturor discursurilor semnificative – toleranța și îi aduce un omagiu.

Într-o lume din ce în ce mai divizată de diferențe religioase și sexuale, precum și de medii rasiale și etnice, a fost creată o expoziție itinerantă care folosește puterea unică a designului pentru a ne aminti de tot ce avem în comun, precum și de ceea ce avem nevoie. pentru a rezolva diferențele noastre reciproce. 
Una dintre caracteristicile expoziției Tolerance este amplasarea ei într-un spațiu public, cu scopul de a aduna și atrage oameni, promovând astfel pacea și toleranța, și nu doar o simplă afișare de afișe. Ideea inițială a fost ca designerii să interpreteze conceptul de toleranță în felul și în limba lor, deoarece artiștii sunt adesea promotorii păcii și ajută la procesul de reconciliere. Inițial, 21 de designeri au fost de acord să participe la proiect, iar acest număr depășește acum 200.
Prin urmare, vom prezenta o expoziție de postere care sunt deopotrivă jucăușe și profunde, surprinzătoare și provocatoare, dar mai ales originale.

TOLERANCE PROJECT: POSTER EXHIBITION

The Tolerance Project, launched in 2017, has been conveying the message of social acceptability through exhibitions that have been presented to the public 164 times in more than 40 countries around the world, and which has been seen by over 400,000 people to date. This initiative, whose founder, creator, and organizer is the artist and activist Mirko Ilić, displays posters designed by both young and budding and already renowned talented artists from around the world, such as Milton Glaser, Paula Cher, Ralph Steadman, David Hillman, and Slavimir Stojanović, among others. The exhibition features artists hailing various countries – from the Republic of South Africa to Iceland, and from Canada to Japan, but also artists from former Yugoslavia & Romania. The exhibition celebrates the starting point of all meaningful discourses – tolerance, and pays tribute to it.

In a world seemingly & increasingly divided by religious and sexual differences, as well as racial and ethnic backgrounds, a traveling exhibition has been created that uses the unique power of design to remind us of all we have in common, as well as what we need to bridge our mutual differences. One of the characteristics of the Tolerance exhibition is its placement in a public space, with the aim of gathering and attracting people, and thus promoting peace and tolerance, and not just a mere display of posters. The initial idea was for designers to interpret the concept of tolerance in their own way and in their own language, since artists are often the promoters of peace and help to facilitate the reconciliation process. Originally, 21 designers agreed to participate in the project, and that number is now exceeding 200. As a result, we will be presenting an exhibition of posters that are alternately playful and deep, surprising and provocative, but above all original.

Arcub – Gabroveni. Str. Lipscani 89-90

fii la curent cu noutățile despre eveniment

Abonează-te la newsletter